Onze neuroverpleegkundigen hebben een specifieke opleiding genoten met oog op de specifieke zorg voor personen met neurologische aandoening. Iedere patiënt heeft behoefte aan een persoonlijke en aangepaste zorg. We bekijken iedere situatie dan ook apart en doen er alles aan om onze zorg zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de patiënt.

Auto -immuunziekten

Een auto-immuunziekte is een aandoening waarbij het afweersysteem lichaamseigen stoffen gaat aanvallen en afbreken. De meest gekende auto-immuunziekten zijn de ziekte van Bechterew, MS, Myasthenia Gravis, … Elk van deze aandoeningen uit zich met andere symptomen en behoeven een verschillende aanpak. Patiënten hebben vaak nood aan informatie en hulp. Naarmate de ziekte vordert, is er meer nood aan verzorging en hulp in het huishouden. Wij dienen de juiste zorgen toe, verschaffen informatie en verwijzen indien nodig de patiënt door naar een gespecialiseerde hulpverlener.

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische hersenaandoening die vele onaangename symptomen veroorzaakt zoals geheugenstoornissen, ongecontroleerd beven en bewegingsmoeilijkheden. Wij kunnen u bijstaan met onze kennis over medicatie en hulpmiddelen. We dienen zorg toe aan parkinsonpatiënten en brengen hen in contact met gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten.

ALS

Amyotrofe Laterale Sclerose is een relatief zeldzame neurologische aandoening waarbij zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenschors en hersenen afsterven. Patiënten verliezen na verloop van tijd kracht en raken verlamd. De ziekte uit zich in spierkrampen en spierverlammingen. Vaak gaan de krampen gepaard met hevige pijn. Toegepaste zorgen kunnen variëren van wassen tot wondzorg en pijnbehandeling. Onze verpleegkundigen kunnen ook de nodige informatie verschaffen en advies geven.

MS

Multiple Sclerose of MS valt ook onder de neurologische auto-immuunziekten. Tot op zekere hoogte kan MS vlot thuis behandeld worden. Naarmate de ziekte vordert, wordt het steeds moeilijker om de verzorging thuis uit te blijven voeren. Daarom kiezen MS-patiënten na verloop van tijd vaak voor een opname in een gespecialiseerd revalidatiecentrum. Thuiszorg Meetjesland kan de meeste zorgen bij u thuis uitvoeren. We helpen met wassen, aankleden, wondzorg, advies en vele andere aspecten van het omgaan met MS. 

Myasthenia Gravis

Bij Myasthenia Gravis verhindert het lichaam de signaaloverdracht van de zenuw naar de spier. Deze raakt hierdoor verzwakt. Fysieke inspanning versterkt de symptomen, terwijl rust een positief effect heeft. Spieren die veel gebruikt worden, vertonen de vroegste symptomen. Zo zien we vaak dat de spieren in het aangezicht als eerste worden aangetast door de ziekte. Myasthenia Gravis verloopt met ups en downs en de symptomen worden meestal bestreden met medicatie. We dienen zowel psychologische als lichamelijke zorgen toe bij personen met deze aandoening.

Polyneuropathie

Polyneuropathie uit zich in gevoelsstoornissen en motorische stoornissen. Zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam worden door de ziekte aangetast. Patiënten ervaren gevoelsstoornissen zoals prikkelingen, tintelingen, pijn of gevoelloosheid. Motorische klachten zijn krampen, spierverlies en spierzwakte. Soms ontstaan er ook wonden en zweren die specifieke aandacht vereisen.