Thuiszorg Meetjesland bestaat uit een team van specialisten die ook ervaring heeft met psychiatrische zorgen. We passen onze zorg aan aan de specifieke behoefte van de patiënt. We kunnen u informeren over alle aspecten van de verschillende aandoeningen en u indien nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienstverlener zoals een psycholoog, ergotherapeut, diëtist of andere hulpverlener.

Automutilatie

Ieder handeling waarbij een persoon zichzelf opzettelijk verwondt, noemen we zelfverminking of automutilatie. Bij zelfverminking kan de patiënt zichzelf verwonden door met het hoofd tegen een muur te bonken, haren uit te trekken, gif te drinken, .... Gezien het brede spectrum aan mogelijkheden, is ook de behandelingswijze voor iedereen verschillend. We passen zorg toe door verpleegkundige handelingen, wondzorg en advies. 

Verslaving

Vaak voorkomende vormen van verslaving zijn rookverslaving, drugsverslaving en alcoholverslaving. Verslavingsgedrag is een neerwaartse spiraal die moeilijk te overwinnen is. Vaak is er sprake van een onderliggend probleem dat het verslavingsgedrag veroorzaakt of in de hand werkt. Wij staan personen met een verslaving bij door een positieve levensstijl aan te moedigen en psychologische bijstand te verlenen. 

Familiale problemen of echtscheiding

Familiale problemen of een echtscheiding kunnen een zware indruk nalaten bij de personen in kwestie. Negatieve gevoelens en doemdenken zijn oorzaken waardoor mensen met familiale problemen depressief kunnen worden. Deze situaties gaan vaak gepaard met stress en verdriet, wat ook een negatieve invloed heeft op het lichaam. Een luisterend oor en een welgemeend advies kan wonderen verrichten. Met onze persoonlijke aanpak bieden we zorg aan personen die door een moeilijke periode gaan.

Kleptomanie

Een kleptomaan is iemand die ziekelijke steelzucht vertoont. Kleptomanen stelen niet voor geldgewin. Ze stelen om te stelen en vaak hebben ze een voorkeur voor bepaalde items, die meestal weinig waarde hebben. Deze stoornis wordt meestal behandeld met cognitieve gedragstherapie en eventueel antidepressiva. Kleptomanie is een compulsief-obsessieve stoornis die vaak gepaard gaat met andere psychische stoornissen zoals schizofrenie en hallucinaties.

Niet-aangeboren hersenletsel

NAH of niet-aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor alle hersenletsels die na de geboorte zijn ontstaan. Oorzaken van hersenletsels zijn gevarieerd. Het hersenletsel kan te wijten zijn aan zuurstoftekort, bloeding, trauma, infectie of een neurologische aandoening. Symptomen verschillen dan ook naargelang het deel van de hersenen dat is aangetast. Toegepaste zorgen moeten worden aangepast aan de situatie en behoefte van de patiënt. De behandeling kan revalidatie als doel hebben in het kader van een volledige genezing. In andere gevallen dienen we zorgen toe om de levenskwaliteit te verhogen.

Autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die sociale interactie en communicatie moeilijk maakt. De stoornis wordt onderverdeeld in verschillende vormen, waaronder ook het syndroom van Asperger. Oorzaken zijn vaak genetisch, maar autisme wordt soms ook veroorzaakt door een neurologische oorzaak. Autisme gaat dikwijls gepaard met andere neurologische of psychische stoornissen. De behandeling richt zich op het aanleren of verbeteren van communicatieve vaardigheden en het vermijden van stereotiep gedrag. Antidepressiva en antipsychotica gaan autisme niet tegen, maar verlichten wel een aantal symptomen en complicaties.